Gå til indhold

Politik om beskyttelse af persondata

Del 1

Vi tager databeskyttelse alvorligt og informerer dig hermed om, hvordan vi behandler dine data, og hvilke krav og rettigheder du har i henhold til databeskyttelsesreglerne. Databeskyttelsesoplysninger om vores databehandling i henhold til art. 13, 14 og 21 i den generelle databeskyttelsesforordning (DSGVO).

1. Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige person

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 28
31515 Wunstorf
Telefon:+49 5031 53-0
Fax: +49 5031 53-371
E-mail: info@marley.de
Direktører: Peter Heine, Frank Thielen

2. Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige

Adresse som under 1.
E-mail:datenschutz@marley.de

3. behandlingsformål og retsgrundlag

a. Indgåelse af kontrakt

Med henblik på at indlede, etablere og behandle kontrakt- og leveringsforhold, herunder levering, betaling og eventuel garanti eller produktansvar, behandler vi personoplysninger såsom navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontaktoplysninger på kontaktpersoner, kundenumre samt ordre- og leveringsdata for vores leverandører, kunder, andre forretningspartnere og interesserede parter på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b) DSGVO. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger (f.eks. leveringsadresse), kan det betyde, at det ikke er muligt at indgå en kontrakt.

b. Beskyttet kundeområde

Vi stiller visse oplysninger og tjenester til rådighed for vores forretningspartnere i et beskyttet kundeområde. Til den første registrering af forhandlerlogin kræver vi følgende data: Brugernavn, adgangskode, virksomhed, gade, postnummer, by, land og e-mail-adresse. Årsagen til denne anmodning er at kontrollere legitimiteten af vores forretningspartneres brug af det beskyttede område. Efter en vellykket indledende registrering er det muligt at logge ind med brugernavn og adgangskode. Databehandlingen med henblik på registrering er baseret på opfyldelse af kontrakten art. 6 stk. b) DSGVO.

c. Kontaktformular

Hvis du ønsker at bruge vores generelt tilgængelige kontaktformular, er dit navn (alternativt brugernavn) og din e-mailadresse markeret som obligatoriske felter for personlig kommunikation med dig. Databehandlingen med henblik på kontakt med os er baseret på dit frivilligt givne samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 a) DSGVO. Alle andre data, som du oplyser, f.eks. din adresse, er frivillige.

d. Nyhedsbrev (-tjenesteudbyder)

Vi tilbyder dig et nyhedsbrev, hvori du bliver informeret om aktuelle begivenheder, tips og tilbud. Hvis du ønsker at abonnere på nyhedsbrevet, accepterer du at modtage det og de forklarede procedurer. Nyhedsbrevet sendes via tjenesteudbyderen kajomi GmbH, 82152 Martinsried (ordrebehandling i henhold til art. 28 DSGVO). Oplysninger om tjenesteudbyderens databeskyttelsesbestemmelser kan findes påwww.kajomi.de/datenschutz/.

Tilbagekaldelse og opsigelse: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet og dermed opsige abonnementet. Efter din annullering vil dine personoplysninger blive slettet eller blokeret, medmindre der foreligger en kontraktmæssig eller juridisk forpligtelse til det modsatte.

e. Forbedring af produkter/tjenesteydelser/reklamer (dataindsamling)

Vi behandler de ovennævnte data med henblik på at vedligeholde kunde- eller forretningsforbindelser, markedsføring og reklame for vores egne produkter og tjenester. I denne henseende er behandlingen baseret på art. 6, stk. 1, litra f) DSGVO. Vores legitime interesse i behandlingen af dine data følger i denne henseende af vores bestræbelser på at reklamere for og sælge vores egne produkter og tjenester.

f. Kommentarfunktion

Hvis du efterlader et indlæg eller en kommentar på dette websted, gemmes din IP-adresse i 7 dage. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) DSGVO og tjener vores sikkerhed som webstedsoperatør: Hvis din kommentar overtræder gældende lovgivning, kan vi blive retsforfulgt for det, hvorfor vi har en interesse i identiteten af kommentar- eller indlægsforfatteren.

g. Kreditoplysninger/retlige krav

Når du køber varer via vores onlineshop, behandler vi dine data, som vi modtager i henhold til de juridiske krav om kreditoplysninger (f.eks. fra EOS-KSI) med henblik på kontrol af kreditværdighed eller sanktionslister. Behandlingen af dine data i denne henseende er baseret på art. 6, stk. 1, litra f) DSGVO. Vores legitime interesse i behandlingen af disse data har til formål at modtage den kontraktmæssigt skyldige modydelse (f.eks. betaling af fakturaen) for vores ydelser.

h. Tredjepartsindsamling

I det omfang vi modtager adresser fra eksterne tjenesteydere med henblik på at indlede nye forretningsforbindelser, vil vi ud over disse oplysninger om databehandling i henhold til art. 14, stk. 2, litra f) DSGVO også angive den kilde, hvorfra oplysningerne stammer, når vi første gang kontakter os.

4 Modtagere eller kategorier af modtagere

En overførsel af personoplysninger til tredjeparter finder sted som følge af overførsler
 • Inden for rammerne af lovmæssige krav (art. 6, stk. 1c)
 • Til virksomheder, som vi har fået til opgave at opfylde kontrakt- og leveringsforhold (art. 6 stk. 1 b)
 • På grundlag af legitime interesser Art. 6 stk. 1 f) for at sikre en økonomisk og effektiv drift af vores virksomhed
 • Hvis vores hjemmeside anvender indhold eller tjenester fra tredjepartsleverandører, hvis hjemsted er i et tredjeland (uden for EU/EØS), kan det antages, at dine data også vil blive overført til det pågældende land. Overførslen finder sted enten, hvis der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller en lovmæssig tilladelse.
 • Til specialiserede tjenesteudbydere, der leverer tjenester for os på vores anvisninger og under vores ansvar inden for rammerne af de ovenfor anførte formål (bestillingsbehandling), f.eks. IT-serviceudbydere (art. 28 DSGVO). Dette omfatter også ansøgningsportalernesoftgarden ogAUBI-plus.
 • Alle andre data videregives kun til tredjeparter med dit udtrykkelige samtykke.

5 Varighed af opbevaring

Vi opbevarer ikke dine data længere, end vi har brug for dem til de respektive behandlingsformål. Hvis dataene ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser, slettes de regelmæssigt, medmindre det stadig er nødvendigt med midlertidig opbevaring af dem. Årsager til dette kan f.eks. være følgende:
 • opfyldelse af opbevaringsforpligtelser i henhold til handels- og skattelovgivningen.
 • Bevarelse af bevismateriale i forbindelse med retstvister inden for rammerne af den lovbestemte forældelsesfrist.
 • Det er også muligt for os at fortsætte med at opbevare dine data hos os, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

6. rettigheder for den registrerede

Du har ret til at:
 • I henhold til art. 15 DSGVO til oplysninger om de lagrede personoplysninger, modtagerne af dine data, den planlagte opbevaringsperiode.
 • Til rettelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse.
 • Til tilbagelevering af dine data, som du har ret til i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format.
 • Til tilbagekaldelse af databehandlingen på grundlag af dette samtykke med virkning for fremtiden
 • I henhold til art. 16 DSGVO til at kræve rettelse af unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er lagret hos os, uden forsinkelse.
 • I overensstemmelse med artikel 17 i GDPR at anmode om sletning af dine personoplysninger, som vi har lagret, medmindre behandlingen er nødvendig for udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser eller for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav
 • I henhold til art. 18 DSGVO at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for så vidt som du bestrider oplysningernes rigtighed, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletning, og vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 DSGVO.
 • I overensstemmelse med art. 20 DSGVO at modtage dine personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format, eller at anmode om overførsel af dine data til en anden dataansvarlig.

Hvis du har mistanke om, at databeskyttelsesrettighederne er blevet eller bliver krænket med dine data, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed i henhold til art. 77 DSGVO. Du kan kontakte den tilsynsmyndighed for databeskyttelse, der er ansvarlig for Marley Deutschland GmbH, på følgende adresse:
Delstatens kommissær for databeskyttelse i Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

7. Ret til indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f) DSGVO (f.eks. med henblik på markedsundersøgelser eller direkte markedsføring), har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til art. 21 DSGVO; dog kun i det omfang, der er grunde hertil, som er i modstrid med denne databehandling som følge af din særlige situation.

8. ret til indsigelse

Automatiseret beslutningstagning (profilering) finder ikke sted.

Del 2

1. cookies

Vi bruger cookies for at forbedre brugervejledningen. Brugen af cookies forenkler brugen af hjemmesider for brugeren. Visse sider kan ikke kaldes op eller kan ikke kaldes op uden fejl uden deres brug. Disse grunde udgør også den legitime interesse for denne databehandling i henhold til art. 6, stk. 1, litra f DSGVO (brugen af cookies til analyseformål behandles i et andet punkt). Almindelige browsere tilbyder en indstillingsmulighed for ikke at tillade cookies. Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies eller aktivere automatisk sletning af cookies ved lukning af browseren. Det er ikke garanteret, at du kan få ubegrænset adgang til alle funktioner på dette websted, hvis du foretager de tilsvarende indstillinger.

Dette websted bruger Google DoubleClick-cookies (Floodlights). Doubleclick er en tjeneste, der leveres af Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i en brugers browser. Disse bruges til at reklamere for produkter fra denne webstedsoperatør (retargeting). På et senere tidspunkt kan brugeren få vist reklamer (f.eks. reklamebannere, tekst-billedannoncer, videoer osv.) på andre websteder i denne forbindelse. I den forbindelse tildeles din browser et pseudonymt identifikationsnummer (ID). Alle data indsamles anonymt, således at det ikke er muligt at drage konklusioner om bestemte personer. Brugerne kan gøre indsigelse mod retargeting-funktionen ved at ændre visningspræferencerne for Google Remarketing Tags eller deaktivere retargeting. Alternativt kan brugerne deaktivere brugen af cookies fra tredjepartsleverandører ved at bruge deaktiveringssiden for netværksreklameinitiativet.

2. analyseprogrammer

Google Analytics
Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugerne bruger hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookies om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymiseringen er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet af Google inden for EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Desuden kan du forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link.

For yderligere oplysninger om, hvordan Google bruger dine data, se venligstGoogle Analytics-brugsbetingelser ogher.

Google Analytics-cookies gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Websitetsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit webtilbud og sin reklame og tjener dermed også til finansiering og kundeorienteret brug, tilpasning og opdatering af websitet.

IP-anonymisering er aktiveret på dette websted.

3 Facebook, brugerdefinerede målgrupper og Facebook-markedsføringstjenester

3. 1 Inden for vores online-tilbud anvendes den såkaldte "Facebook-pixel" fra det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, hvis du er bosiddende i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), på grund af vores legitime interesser i forbindelse med analyse, optimering og økonomisk drift af vores online-tilbud og til disse formål.

3.2 Facebook er certificeret i henhold tilPrivacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning.

3.3 Ved hjælp af Facebook-pixelen er det muligt for Facebook at bestemme de besøgende på vores online-tilbud som målgruppe for visning af reklamer (såkaldte "Facebook-annoncer"). Derfor bruger vi Facebook-pixelen til kun at vise de Facebook-annoncer, som vi har placeret, til de Facebook-brugere, som også har vist interesse for vores online-tilbud eller som har visse karakteristika (f.eks. interesser for bestemte emner eller produkter, der er fastlagt på baggrund af de besøgte hjemmesider), som vi overfører til Facebook (såkaldte "Custom Audiences"). Ved hjælp af Facebook-pixelen ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-annoncer svarer til brugernes potentielle interesse og ikke har en chikanerende virkning. Ved hjælp af Facebook-pixelen kan vi desuden spore Facebook-annoncernes effektivitet til statistiske og markedsundersøgelsesformål ved at se, om brugerne blev omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt "konvertering").

3.4 Facebook-pixelen integreres direkte af Facebook, når vores hjemmesider kaldes op, og kan gemme en såkaldt cookie, dvs. en lille fil, på din enhed. Hvis du efterfølgende logger ind på Facebook eller besøger Facebook, mens du er logget ind, bliver dit besøg på vores online-tilbud noteret i din profil. De data, der indsamles om dig, er anonyme for os, så de giver os ikke mulighed for at drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den pågældende brugerprofil er mulig og kan bruges af Facebook og til egne markedsundersøgelser og reklameformål. Hvis vi skulle overføre data til Facebook med henblik på matchning, krypteres disse data lokalt i browseren og sendes først derefter til Facebook via en sikker https-forbindelse. Dette sker udelukkende med henblik på at matche dataene med de data, der også er krypteret af Facebook.

3.5 Facebooks behandling af data sker inden for rammerne af Facebooks politik for brug af data. I overensstemmelse hermed kan generelle oplysninger om visning af Facebook-annoncer findes iFacebooks politik for brug af data. Specifikke oplysninger og detaljer om Facebook Pixel og hvordan den fungerer, kan findes iFacebooks hjælpesektion.

3.6 Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen via Facebook-pixelen og brugen af dine data til visning af Facebook-annoncer. For at indstille, hvilke typer annoncer der vises for dig i Facebook, kan du gå til den side, som Facebook har oprettet, og følge vejledningen der om indstillingerne for brugsbaseret annoncering: www.facebook.com/settings. Indstillingerne er platformsuafhængige, dvs. de gælder for alle enheder, f.eks. stationære computere eller mobile enheder. Hvis du vil forhindre, at dine data indsamles af Facebook-pixelen på vores websted, skal du klikke på følgende link: Bemærk: Når du klikker på linket, gemmes der en "opt-out"-cookie på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen. Desuden gælder fravalget kun i den browser, du bruger, og kun inden for vores webdomæne, hvor der blev klikket på linket.

3.7 Du kan yderligere fravælge brugen af cookies, der anvendes til rækkeviddemåling og reklameformål, viaNetwork Advertising Initiative's fravalgsside og desuden via detamerikanske website eller deteuropæiske website. På grund af vores legitime interesse i analyse, optimering og drift af vores online-tilbud (i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO) bruger denne hjemmeside det sociale plugin Facebook, som drives af Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integreringerne er genkendelige ved Facebook-logoet eller udtrykkene "Synes godt om", "Synes godt om", "Del" i Facebooks farver (blå og hvid). Oplysninger om alle Facebook-plugins kan findes via følgende link:developers.facebook.com/docs/plugins/
Facebook Inc. overholder den europæiske databeskyttelseslovgivning og er
certificereti henhold tilPrivacy Shield-aftalen.
Pluginset etablerer en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serverne. Webstedsoperatøren har ingen som helst indflydelse på arten og omfanget af de data, som plugin'et overfører til Facebook Inc.'s servere. Oplysninger om dette kan du findeher.
Pluginet informerer Facebook Inc. om, at du som bruger har besøgt dette websted. Det er muligt, at din IP-adresse bliver gemt. Hvis du er logget ind på din Facebook-konto under dit besøg på dette websted, vil de ovennævnte oplysninger blive knyttet hertil.
Hvis du bruger plugin'ets funktioner - f.eks. ved at dele eller "synes godt om" et indlæg - vil de tilsvarende oplysninger også blive overført til Facebook Inc. Hvis du ønsker at forhindre Facebook. Inc. at knytte disse data til din Facebook-konto, skal du logge ud af Facebook, inden du besøger dette websted, og slette de lagrede cookies. Du kan foretage yderligere indstillinger vedrørende databehandling til reklameformål eller gøre indsigelse mod brugen af dine data til reklameformål via din Facebook-profil. Du kan få adgang til indstillingerne her:
Profilindstillinger på Facebook

Cookie-deaktiveringsside på det amerikanske websted

Cookie-deaktiveringsside på det europæiske websted

Du kan læse, hvilke data, til hvilket formål og i hvilket omfang Facebook indsamler, anvender og behandler data, og hvilke rettigheder og indstillingsmuligheder du har for at beskytte dit privatliv i Facebooks retningslinjer for databeskyttelse.
Du kan finde disseher.

4 MyFonts-tæller

Vores websted leverer webfonte for en bedre visning af indholdet. MyFonts Counter bruges til at overvåge licensen af webfonts. Counteren er en webanalysetjeneste, der leveres af MyFonts Inc, 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Der foretages en sporing af sidevisninger, hvor antallet af besøg på webstedet tælles til statistiske formål og overføres til MyFonts. MyFonts indsamler kun anonymiserede data. Dataene videregives, når Java Script-koden er aktiveret i din browser. Hvis du helt vil forhindre afviklingen af Java Script-kode fra MyFonts, kan du installere en Java Script-blokker (f.eks.www.noscript.net). Du kan få flere oplysninger om MyFonts Counter iMyFonts' politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

5 SSL-kryptering

Dette websted anvender SSL-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra http:// til https:// og eventuelt ved låsesymbolet i din browserlinje. Hvis SSL-kryptering er aktiveret, kan de data, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Del 3

Aktualitet og ændringer af denne databeskyttelseserklæring

På grund af videreudviklingen af vores hjemmeside eller på grund af ændringer i juridiske eller officielle krav kan det være nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Du kan finde den aktuelle version påwww.marley.de/de/metamenue/datenschutz/index.htm.