Gå til indhold

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder

Den tyske forbundsregering fremmer kraftigt energiforanstaltninger, der sparer på energiforbruget, for at støtte klimamålene.
Mekanisk ventilation med varmegenvinding kan klassificeres som en vigtig foranstaltning til at øge effektiviteten og reducere drivhusgasemissionerne fra bygningssektoren.
Følgende forbundsmyndigheder yder støtte.
Logo BAFABAFA - Forbundskontoret for økonomi og eksportkontrol
(► Folder om BAFA-finansiering)
Logo BAFABMF - Forbundsfinansministeriet
(► Folder om BMF-finansiering)
Logo BAFAKfW - Kreditforeningen for Genopbygningslån
(► Folder om KfW-finansiering)
BAFA-, KfW- og BMF-faktabladene viser nøjagtigt, hvilke tekniske krav, f.eks. decentrale varmevekslere, der skal opfyldes for at modtage støtte.
Alle vores friskluftvarmevekslere opfylder allerede det første kriterium WRG ≥ 80 % og SEL/SPI på ≤ 0,45 W/kvm.
Det betyder, at der kan søges om følgende føderale tilskud til vores varmevekslere i forbindelse med individuelle energiforanstaltninger, dvs. specifikt i forbindelse med installation, udskiftning og fornyelse af et ventilationssystem.
Desuden fremmer forbundsregeringen opførelsen, købet eller renoveringen af en effektiv bygning med lån gennem KfW.
Klik her for at få aktuelle oplysninger om de respektive finansieringstilbud fra KfW:
Marley Deutschland GmbH tilbyder ventilationsplanlægning i henhold til ENEV-retningslinjerne i DIN1946-6.
Med denne ventilationsplanlægning kan du f.eks. kræve delvis skattefradragsret som et tilskud. Du kan få mere at vide om dette her.