Przejdź do treści

Zgodność z VCDPA

Zgodność z VCDPA

Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej strony z GDPR/LGPD/CCPA-CPRA/VCDPA/APPI/PIPEDA, zbiera Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Warunkach Korzystania z Serwisu.

Sprostowanie danych

Możesz skorzystać z poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli nie są one dokładne.

Przenośność danych

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy dla lepszego doświadczenia w naszym sklepie.

Dostęp do danych osobowych

Możesz skorzystać z poniższego linku, aby poprosić o raport, który będzie zawierał wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

Możesz złożyć wniosek, aby poinformować nas, że nie zgadzasz się na gromadzenie lub sprzedaż swoich danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym

Użyj tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że proces ten spowoduje usunięcie Twojego konta, więc nie będziesz miał już do niego dostępu ani nie będziesz mógł z niego korzystać.